LIPA PISMA VRIDI VIŠE OD ILJADU RIČI

ONA KASA TAJNIM DRUMOVIMA NAŠEG

SRCA ONA DUŠU LIČI