O MENI
GRB
BUNJEVCI
BUNJEVKE
SALAŠ
SLAVONSKI
DUKATI
DISKOGRAFIJA
HUMANITARNA
AKCIJA
SLUŠAONA
VIDEO
KONTAKT
GRB

 

Na modrom štitu nalazi se zlatna potkova, u središnjem dilu štita se nalazi bili križ na kojemu je crveni otarak sa starohrvatskim grbom.

Iznad križa sa live strane je srebrni mladi misec, a desno zlatna šesterokraka zvizda. Ukrasi oko grba: sam grb se nalazi u polju nebo plave boje, u kojem je gornjem dilu smištena tambura, u donjem dilu je plamen vatre, iznad kojega je hrvatska trobojnica u čijem bilom polju piše Bunjevac. Livo i desno od grba smišteni su konji vrani, sve je obrubljeno snopom žita. 

Detaljan opis grba i ukrasa oko grba

  • Modra boja štita simbolizira riku Bunu – izvor našega života, najvećeg vrela vode u Evropi.
  • Zlatna potkova simbol je sriće
  • Bili križ simbol je kršćanstva, pripadnosti katoličkoj viri
  • Crveni otarak sa starohrvatskim grbom simbol je pripadnosti plemenitu hrvatskome rodu
  • Srebrni mladi misec i zlatna šesterokraka zvizda simboli su starih slavenskih predkršćanskih božanstava lipote i ljubavi – božice Lade koja se prikazivala u narodu kao zvizda i Boga Lelja prikazivanog u liku mladog miseca
  • Tambura-tradicionalni hrvatski instrument čarobnoga zvuka. Kad njene žice na zemlji sviraju anđeli na nebu pivaju
  • Konji vrani simboliziraju ponos i lipotu
  • Plamen vatre simbol je vičnog kretanja, vične postojanosti
  • Nebo plava boja oko grba simbolizira Dunav, riku usrid panonske ravnice, misto današnjeg življenja Bunjevaca. Vatra i voda zajedno u kršćanstvu simboliziraju vični život – život nakon života
  • Snop klasja žita simbol je uspišne i bogate žetve, kruv naš svagdašnji

Žuto klasje ko dukati sve miriši sve se zlati, naša polja i Bog čuva, bit će nano i ruva i kruva.

Autor grba Bunjevaca Panonije: Kopilović Dubravko – PIPI – Bunjevac
Grb je pod zaštitom državnog zavoda za intelektualno vlasništvo RH
 

HISTORIA EST MAGISTRA VITAE